เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม GCP (แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี) ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

Category: การอบรม จริยธรรมในมนุษย์

เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม GCP (แนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี) ณ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://www.thaimedresnet.org/training/gcp_nrct6/register.php# จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมครบตามจำนวนที่รับ

ผู้ประสานงาน: กชกร ซุนเจริญ 02-9405181-3 ต่อ 718 kodchakorn@remove-thisthaimedresnet.org

| writer Nattacha Punyachanakul | อ่านข่าวทั้งหมด 638 ครั้ง