เชิญอบรม จริยธรรมการวิจัยในคน ทางชีวการแพทย์ ครั้งที่ 3-2562 (วันที่ 29 พ.ย. 62 ณ ม.มหิดล ศาลายา)

Category: การอบรม จริยธรรมในมนุษย์

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และ
ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" โดยรุ่นที่ 3/2562 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 600 บาทต่อ 1 ท่าน นั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของหน่วยงาน หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://tinyurl.com/bio3-2019 (จำกัดจำนวนที่นั่ง 100 คนแรกที่ชำระค่าลงทะเบียน)


สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง โทร. 02-849-6220

| writer Nattacha Punyachanakul | อ่านข่าวทั้งหมด 882 ครั้ง